Forstbotanisk Haves Venner er en frivillig forening, der virker for at vedligeholde haven og for at afholde vidensformidlende aktiviteter som rundvisninger, fulgeture m.m.

Foreningen har p.t. 135 medlemmer, som betaler et årligt kontingent på 100 kr.

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes i kalenderårets første kvartal

Bestyrelse

Claus Winberg, formand

Birgitte Rühmann, næstformand

Henrik Mørck, kasserer

Lea Gram Jacobi, medlem

Henning Klee, medlem

Kirsten Olrik, medlem

Niels Nørgaard, medlem

Jette Markussen, medlem

Støt foreningens arbejde!

Det er helt enkelt at blive medlem af foreningen:

Indbetal kontingent 100kr. på foreningens MobilePay nr. 11524 - husk at skrive din mailadresse i kommentarfeltet, så vi kan informere dig om foreningens aktiviteter

Alternativt kan indbetales på foreningens konto i Nykredit Bank: reg. nr. 5474 og konto nr. 938293

Dokumenter

Vedtægter

Generalforsamling 2022

Årsregnskab 2021